Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 29 2017

dsfgh
Ze wszystkich miesięcy najmniej lubił listopad, bo to miesiąc kurczącego się dnia, niknącego światła i niepewności, która jak sierota błąka się między jesienią a zimą.
— John Verdon
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin

November 20 2017

dsfgh
Stoję na granicy dwóch światów, w żadnym nie czuję się u siebie.
— Tomasz Mann
Reposted fromstercum stercum
dsfgh
Istnieją miasta, do których tęsknie tak, jakby przeznaczone mi było tam spędzić całe życie.
— Elias Canetti
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawrajt wrajt
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

dsfgh
7828 a232
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

September 01 2017

dsfgh
7077 9f09
Reposted fromhaszek haszek viairmelin irmelin
dsfgh
Stoję na granicy dwóch światów, w żadnym nie czuję się u siebie.
— Tomasz Mann
Reposted fromstercum stercum

July 19 2017

dsfgh
Niestety mam tendencję do radzenia sobie z problemami w taki sposób, że w ogóle sobie z nimi nie radzę (...).
— Gabrielle Zevin "Zapomniałam, że Cię kocham"
Reposted frommadeliine madeliine viaoutline outline

July 18 2017

dsfgh
Problemem nie są nogi, oczy czy usta - szepnął głos. - Problemy są zawsze w głowie.
— Leonie Swann
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaoutline outline
dsfgh
Proszę się wziąć w garść powie mi pani psycholog, a ja jej odpowiem, że ze swoimi smutkami się już w garści nie mieszczę...
— prawda
Reposted fromstercum stercum
dsfgh
Stoję na granicy dwóch światów, w żadnym nie czuję się u siebie.
— Tomasz Mann
Reposted fromstercum stercum

April 26 2017

dsfgh
Jest kilka takich tematów, których raczej unikam w towarzystwie, bo jako osoba nieco porywcza, zbyt szybko sięgam w rozmowie po językowego kałasznikowa, używając amunicji typu „ojapierdolę, nie wierzę, że to mówisz”.
— Miss Ferreira
Reposted fromstercum stercum

March 09 2017

dsfgh
0259 6f5c
dsfgh
3532 4698 500
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
dsfgh
3583 286e 500
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

June 22 2015

dsfgh
4236 50aa 500
I po co to sprzątanie
Reposted fromjankoza jankoza viaarrependimento arrependimento
dsfgh
Idą sobie dróżką trzej przyjaciele: miś, łoś i ryś. Ten pierwszy oznajmia:
- Wkurwia mnie to "ś" na końcu. Takie "ś" jest pedalskie, ciotowate i w ogóle. Od dzisiaj koniec z misiem. Jestem Niedźwiedź. Bo powiadam wam: kto ma "ś" na końcu, ten fujara i gej. Howgh.
Łoś zorientowawszy się w beznadziei sytuacji, bo wszak łoś to łoś i nie poradzisz, w panice szarpie za ramię trzeciego.
- Ej, kurwa, powiedz coś. Przecież my nie pedały, prawda?! No powiedz coś! Ryś!
- Ryszard.
Joe Monster
Reposted fromfarall farall viaarrependimento arrependimento
dsfgh
9837 37f8
dsfgh
4561 7e29
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaarrependimento arrependimento
dsfgh
8855 d2d2
Reposted fromschokoladehimmel schokoladehimmel viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl