Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

dsfgh
Jest kilka takich tematów, których raczej unikam w towarzystwie, bo jako osoba nieco porywcza, zbyt szybko sięgam w rozmowie po językowego kałasznikowa, używając amunicji typu „ojapierdolę, nie wierzę, że to mówisz”.
— Miss Ferreira
Reposted fromstercum stercum

March 09 2017

dsfgh
0259 6f5c
dsfgh
3532 4698 500
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
dsfgh
3583 286e 500
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

June 22 2015

dsfgh
4236 50aa 500
I po co to sprzątanie
Reposted fromjankoza jankoza viaarrependimento arrependimento
dsfgh
Idą sobie dróżką trzej przyjaciele: miś, łoś i ryś. Ten pierwszy oznajmia:
- Wkurwia mnie to "ś" na końcu. Takie "ś" jest pedalskie, ciotowate i w ogóle. Od dzisiaj koniec z misiem. Jestem Niedźwiedź. Bo powiadam wam: kto ma "ś" na końcu, ten fujara i gej. Howgh.
Łoś zorientowawszy się w beznadziei sytuacji, bo wszak łoś to łoś i nie poradzisz, w panice szarpie za ramię trzeciego.
- Ej, kurwa, powiedz coś. Przecież my nie pedały, prawda?! No powiedz coś! Ryś!
- Ryszard.
Joe Monster
Reposted fromfarall farall viaarrependimento arrependimento
dsfgh
9837 37f8
dsfgh
4561 7e29
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaarrependimento arrependimento
dsfgh
8855 d2d2
Reposted fromschokoladehimmel schokoladehimmel viasatyra satyra
dsfgh
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
dsfgh
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
dsfgh
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
dsfgh
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
dsfgh
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
dsfgh
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

May 26 2015

dsfgh
0968 edf6 500
Reposted fromdusix dusix viabutterfliesintummy butterfliesintummy
dsfgh
dsfgh
0973 0127 500
no troszkę.
dsfgh
28/04/2014,
I chyba te wieczory, gdy okno jest otwarte, gdy slychac krzyk pociagu, gdy czuje zapach nocy sa najbardziej inspirujace.
— urodzonawprimaaprilis.soup.io
dsfgh
0634 24e7 500
♥♥♥
Reposted frommentha mentha viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl