Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2018

dsfgh
Ludzie boją się śmierci. Od śmierci dużo gorsza jest jednak samotność. Bo na śmierć nie mamy wpływu. A z samotnością to jest tak, że cały czas człowiek pyta: dlaczego? Co robię źle?
— Piotr C.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastercum stercum
dsfgh
Wiesz, co od kilku miesięcy dzieje się w mojej głowie? Od stanu otępienia przechodzę w maksymalną chęć życia. Potrafię obudzić się przerażona i za kilka godzin mieć wszystko w dupie. Jednego dnia myślę, że najważniejsze jest tu i teraz, a drugiego wpadam w panikę, że jednak nic już nigdy nie będzie takie samo. Dziś miałam taki moment. (...)
Brakuje mi poczucia bezpieczeństwa i przekonania, że będzie dobrze. Miałam je przez całe życie. Wiesz, przez wiele lat czułam, że będzie pluszowo. Spokojnie. Miło. Dostatnio, świadomie. Bezpiecznie.
Że będę się otaczała dobrymi ludźmi i rzeczami. Rozwijała.
A potem obudziłam się jednego dnia i mi się wszystkiego odechciało. Rzeczy przestały mieć znaczenie. Bezpieczeństwo zniknęło.
— Piotr C. - "Brud"
Reposted fromheroinee heroinee viastercum stercum

January 09 2018

dsfgh

FACT

On your keyboard:

On another keyboard:

dsfgh
6083 40e9 500
Reposted fromkjuik kjuik viatfu tfu
dsfgh
Zwlekanie to sztuka czynienia spraw większymi, niż naprawdę są, aż do momentu, gdy staną się czymś więcej, niż powinny. 
Reposted fromblondosoniczny blondosoniczny viaepidemic epidemic
dsfgh
2252 1bf2
Reposted fromKokosem Kokosem viaanorexianervosa anorexianervosa
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viabanshe banshe
dsfgh
Każdy żywy organizm jest spełniony, gdy podąża prawidłową dla swojej własnej natury ścieżką.
— Marek Aureliusz
Reposted frompowerflower powerflower viabanshe banshe
dsfgh
To moja okropna wada. Gdy coś przestaje mnie interesować, to albo odchodzę, albo gdy nie mogę, zapadam się w siebie i nie słucham. Nie dopuszczam do siebie bitów informacji, które nic mi nie przyniosą.
— J. L. Wiśniewski "Miłość oraz inne dysonanse"
Reposted frompanickiller panickiller viabanshe banshe
dsfgh
6929 a169 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viabanshe banshe
dsfgh
3646 40f0 500
Reposted fromdelain delain viamaryjanejanis maryjanejanis
dsfgh
4806 460d 500
"Maski i twarze"
dsfgh

Wiecie jak to jest jak hobby przeradza się w pasję?

Kiedy ktoś zaczyna całe popłudnia spędzać w jakiejś ciemnej budzie zgłębiając swoje zainteresowania?

Kiedy wszystkie weekendy traci na spotkaniach z innymi entuzjastami, nierzadko kosztem życia rodzinnego?

Kiedy wydaje większość pensji na rzeczy związane z jego ulubionym sposobem spędzania wolnego czasu?

Kiedy jego konik pojawia się w ten czy inny sposób w każdej rozmowie?

No.

To ja tak mam z alkoholem.

Reposted fromscorpix scorpix

November 29 2017

dsfgh
Ze wszystkich miesięcy najmniej lubił listopad, bo to miesiąc kurczącego się dnia, niknącego światła i niepewności, która jak sierota błąka się między jesienią a zimą.
— John Verdon
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin

November 20 2017

dsfgh
Stoję na granicy dwóch światów, w żadnym nie czuję się u siebie.
— Tomasz Mann
Reposted fromstercum stercum
dsfgh
Istnieją miasta, do których tęsknie tak, jakby przeznaczone mi było tam spędzić całe życie.
— Elias Canetti
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawrajt wrajt
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

dsfgh
7828 a232
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

September 01 2017

dsfgh
7077 9f09
Reposted fromhaszek haszek viairmelin irmelin
dsfgh
Stoję na granicy dwóch światów, w żadnym nie czuję się u siebie.
— Tomasz Mann
Reposted fromstercum stercum
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl