Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2015

dsfgh
dsfgh
0973 0127 500
no troszkę.
dsfgh
28/04/2014,
I chyba te wieczory, gdy okno jest otwarte, gdy slychac krzyk pociagu, gdy czuje zapach nocy sa najbardziej inspirujace.
— urodzonawprimaaprilis.soup.io
dsfgh
0634 24e7 500
♥♥♥
Reposted frommentha mentha viasatyra satyra
dsfgh
dsfgh
Reposted fromprecious precious viairmelin irmelin
dsfgh
Nie piszę, że Cię kocham, bo to bzdu­ra, ale pew­nie Cię kocham. 
— Halina Poświatowska
Reposted frompustemysli pustemysli viairmelin irmelin
dsfgh
dsfgh
dsfgh

May 05 2015

dsfgh
2500 3408
dsfgh
4618 84b1 500
Reposted frompannakreatura pannakreatura viairmelin irmelin
dsfgh
4499 fc6f 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viairmelin irmelin
dsfgh
dsfgh
2646 41d3
Reposted fromtwice twice viaarrependimento arrependimento
dsfgh
Nikt nie chce być singlem, ale też mało kto umie zbudować związek. Nakarmieni popkulturą, wypchani sztucznymi wzorcami oczekujemy od drugiej strony wyimaginowanej doskonałości, sami za bardzo nie chcąc nic dawać. Wyposażamy naszych wyimaginowanych partnerów w zestawy często sprzecznych cech, przy okazji doczepiając im w fantazjach twarze znanych, amerykańskich aktorów. Nie potrafimy przyjąć do wiadomości faktu, że zawsze ten ktoś będzie podobał nam się trochę mniej, zawsze czymś nas wkurzy, zawsze w jakiś sposób zawiedzie nasze zaufanie, o czymś zapomni, gdzieś się spóźni, gdzieś posieje naszą ulubioną rzecz. Jest to dla nas nie do zniesienia, bo moment, gdy życie rozmija się z naszymi marzeniami, traktujemy jako osobistą klęskę.
— Jakub Żulczyk dla onet.pl
Reposted fromklopokot klopokot viaarrependimento arrependimento
dsfgh
Mój mózg jest fabryką strachu. Produkuje  bzdury na skalę masową.
— R. Brett - "Bóg nigdy nie mruga. 50 lekcji na trudniejsze chwile w życiu"
Reposted fromnivea nivea viaarrependimento arrependimento
dsfgh
4976 e661 500
Pieniny Czorsztyńskie i Tatry..
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl